Мърморканици – Пример 2

Адмиралът излезе в пенсия и започна да медитира ->

admiral-pensioner

Медитираме: